Aktuellt

2018-07-19

Senaste numret av Ethnologia Europaea är ute! Titeln på detta specialnummer är Practices of Resistance. Med olika exempel från medelhavsområdet beskrivs hur motstånd kan yttra sig på lokal och regional nivå genom skapandet av solidariska nätverk och stilla protester i form av nya ekonomiska system, gemensamma odlingar mitt i staden m.m.

2018-06-11

Nyligen hade jag möjlighet att avsluta kursen Undervisning och handledning av vuxna på distans från Malmö högskola. Förutom att lära mig organisera lärandesituationer, utvärdera undervisning, använda olika pedagogiska verktyg för kompetensutveckling och inom coachning, så fick jag anledning att reflektera över pedagogik förr och nu, alltså hur det skett ett paradigmskifte inom pedagogiken medan jag gått i skolan och på universitetet. Nu förstår jag det nuvarande svenska skolsystemet lite bättre, vilket var en bonus.