START     TJÄNSTER
    KONTAKT
    OM FÖRETAGET     TIPS     


Akademisk text erbjuder tjänsten ”redaktör” och arbetar främst med manus i form av akademiska artiklar och kurslitteratur för universitet och högskola. Uppdragsgivarna är ofta förlag.

För att en text ska vara läsvärd krävs förutom ett intressant innehåll ett bra språk och en tydlig struktur. En akademisk text ska även uppfylla kraven på korrekt användning av källor. Ett manus går därför igenom flera arbetsmoment.

Även en duktig skribent har nytta av att texten läses av någon med ett annat perspektiv och som kan påpeka oklarheter. En professionell läsare kan föreslå förbättringar på olika nivåer.

Nu finns även möjlighet att beställa en sammanställning av text baserad på akademisk litteratur.