Om Akademisk text

En kombination av intresse för olika ämneskunskaper, pedagogik och språk har gjort att jag arbetar med text för universitet och högskola. Man lär sig något nytt varje dag! Från teknisk linje på gymnasiet gick jag vidare till att studera tyska, musikvetenskap, statskunskap, antropologi och har under årens lopp även tagit kurser i företagsekonomi, engelska och pedagogik. Jag bodde fyra år i Wien där jag avslutade med en Mag.Phil., gjorde ett halvårs fältarbete i USA, och har en Ph.D. från Storbritannien. Inspirerande var tiden på Lunds universitets författarskola; inte blev det någon skönlitterär bok, men jag fick med mig en medvetenhet om text och hur den kan uppfattas, och metoden att arbeta med respons på varandras texter är något jag vill utveckla inom det akademiska skrivandet.

Samtidigt som jag påbörjade mina forskarstudier i antropologi började jag frilansa som språkgranskare för förlag. Det utvecklades till att jag sedan 2009 har mitt eget företag, Akademisk text, med uppdrag som redaktör. Mina uppdrag får jag från förlag eller forskare vid universitet och högskola. Ett stående projekt är tidskriften Ethnologia Europaea: Journal of European Ethnology som kommer ut två gånger om året.