START     TJÄNSTER
    KONTAKT
    OM FÖRETAGET     TIPS     

OM FÖRETAGET

Akademisk text registrerades som företag 2009, men verksamheten är inte ny utan inleddes 1999. Från tjänsten ”språkgranskning” har företaget utvecklats till att erbjuda tjänsten ”redaktör” för att i närmare samarbete med författare hjälpa dem med deras texter från obearbetat manus till sättningsfärdigt manus alternativt färdig produkt.

Ämnesspecialiteterna är inom samhällsvetenskaperna och humaniora. Några ämnen från de senaste åren är: sociologi, antropologi, statsvetenskap, socialt arbete, psykologi, media och kommunikation, företagsekonomi, etnologi och genusvetenskap.

Regelbundet återkommande är arbetet med den vetenskapliga tidskriften Ethnologia Europaea som kommer ut två gånger om året.

Bakom Akademisk text står Magdalena Tellenbach Uttman. Hon började ta uppdrag som språkgranskare medan hon forskade för en doktorsavhandling i antropologi vid University of Wales, vilket även innebar en längre vistelse i USA. Hon har tillbringat flera år i Wien. Där och på svenska universitet har hon studerat musikvetenskap, antropologi, statskunskap, engelska och tyska. Hon har även gått på författarskolan vid Lunds universitet.