START     TJÄNSTER
    KONTAKT
    OM FÖRETAGET     TIPS     

TIPS

På den här sidan presenteras några tips för dig som skriver eller planerar att skriva en text som ska läsas av andra eller till och med publiceras.

Att fundera över

Det är bra att ta sig tid att fundera över målet med texten. Om man vill att någon ska kunna läsa texten är frågan vilka förkunskaper läsaren har om ämnet. Texter kan ha olika syften; somliga är pedagogiska, andra är till exempel underhållande.

Ibland skriver man en text utifrån en uppgift och då är strukturen kanske given. Men vilket innehåll texten ska ha är inte alltid så lätt att komma fram till. Ett bra sätt att skapa ett upplägg som tar med det viktigaste är att för sig själv sammanfatta vad det är man vill säga, att beskriva kontentan.

Om man kan ta sig den tiden är det bra om man läser andras texter och analyserar vad som är bra och dåligt med deras struktur och jargong. Det man tycker om kan man försöka applicera på sina egna texter.

Sammanfattningsvis, fundera över följande grundläggande frågor:

  • Vem är din läsare?
  • Vad är syftet med texten?
  • Hur skulle du sammanfatta innehållet i ett par meningar?
  • Vad uppskattar du själv i andras texter?

Att kontrollera

För akademiska texter är korrekthet både när det gäller fakta och språk helt väsentligt. Man bör ta för vana att ifrågasätta allt från faktauppgifter till stavning. Kontrollera därför

  • fakta så att de är rätt presenterade och inte kan missuppfattas
  • citat så att de är rätt avskrivna
  • referenser så att alla källor där material hämtats anges fullständigt
  • stavning, ords betydelse samt ordkonstruktioner.

Man kan kontrollera mycket via internet, men man ska vara försiktig med den information man hittar där; alla källor och uppgifter som läggs ut på internet är inte tillförlitliga.

Språk och skrivregler är något man ständigt måste kolla upp när man skriver texter för publicering. Därför kan det vara bra att ha några böcker till hands som man ofta återkommer till.

Att ha till hands

Svenska skrivregler, utgiven av Språkrådet. Boken beskriver på ett kortfattat och lättbegripligt sätt de skrivregler man bör hålla sig till när man skriver på svenska. Vet du när man kan använda semikolon eller hur man citerar annan text korrekt? Hur ska en punktuppställning se ut? Ska man skriva ”berg och dal-bana” eller ”bergochdalbana”? Svenska skrivregler rekommenderas alla skribenter att läsa en gång, för att få upp ögonen för alla tekniska skrivdetaljer som kan göras fel. Därefter är boken bra att slå upp i. Målet är att skriva texter som uppfattas på rätt sätt. Inte så sällan använder författare engelska skrivregler i svenska texter, såsom särskrivning av ord eller onödig användning av stora bokstäver, vilket kan uppfattas som störande av läsare. Boken kan köpas i tryckt form, men även som e-bok samt i webbversion (se www.sprakradet.se/skrivregler för mer information).

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. I denna ordlista kan man slå upp ords stavning och böjning. Denna bok är bra att ha, men listan finns också på internet (www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx).

Det är bra att kunna slå upp ords betydelse i en ordbok. På internet kan man söka i Svenska Akademiens ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). En ordbok som tar upp många nya ord är Bonniers svenska ordbok (se www.bonnierforlagen.se).

För att få hjälp med att undvika upprepningar av ord kan man använda sig av en synonymordbok.

För att kontrollera fakta, svensk stavning av till exempel namn på historiska personer, namn på myndigheter, levnadsår för viktiga personer etc. rekommenderas en uppslagsbok eller ett uppslagsverk, till exempel Nationalencyklopedien. Enklare sökningar kan göras på internet (www.ne.se).

Eftersom referenslitteratur ofta är på engelska är det bra att ha ett engelskt-svenskt lexikon för att slå upp vad engelska ord egentligen betyder och inte frestas att använda engelska begrepp när det finns svenska motsvarigheter.

Den som är mer intresserad av svenska språket och vill kunna argumentera för hur till exempel ”innan” respektive ”före” bör användas i text, rekommenderas Språkriktighetsboken som är utarbetad av Svenska språknämnden (se www.norstedts.se).

Språk innehåller många ordkombinationer och fraser som man förväntas behärska. För att kunna slå upp till exempel vilken preposition som brukar kombineras med ett verb för en särskild betydelse, rekommenderas Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser utarbetad av Svenska språknämnden (se www.norstedts.se).