START     TJÄNSTER
    KONTAKT
    OM FÖRETAGET     TIPS     

TJÄNSTER

Redaktör

En text behöver arbetas igenom på flera olika nivåer. Både innehållet och språket ska vara begripligt och anpassat till den tänkta gruppen av läsare. Arbetet handlar om att göra texten lättillgänglig och intresseväckande samt korrekt till form och innehåll. Skrivsättet samt tilltalet bör vara konsekvent, ord och ordkombinationer lämpliga och korrekta.

Eftersom det rör sig om akademisk litteratur måste texten skrivas enligt normerna för vetenskapliga presentationer och rätt användning av referenser är något som kontrolleras och påpekas under arbetets gång. Akademisk texts intresseområden rör sig inom samhällsvetenskaperna och humaniora.

Konkret utför Akademisk text arbetet med text i ordbehandlingsprogram. Korrigeringar och förslag på förbättringar förs in direkt i det elektroniska dokumentet. Författarna godkänner själva ändringarna. Separat görs en lista på de problem som träffas på. Författare och förlag får ta ställning till vad som ska åtgärdas.

Det redaktionella arbetet innefattar kontakt med övriga inblandade parter i processen från manus till bok, från författare till tryckeri, samt tidsplanering.

Nytt!

Sammanställning av text

Nu finns även möjlighet att beställa en sammanställning av text med utgångspunkt från originalkällor på svenska, engelska och tyska inom huvudsakligen samhällsvetenskaperna och humaniora. Utgångsmaterialet kan vara akademisk litteratur, arkivmaterial, internetsidor med mera. Tjänsten riktar sig till uppdragsgivare utanför universitet och högskola.

Kommande!

Coachning

Akademisk text planerar att kunna erbjuda coachning för att skriva akademiska texter, både individuellt och i mindre grupper.


SPRÅK

Språket är huvudsakligen svenska, men engelska texter som genomgår engelsk språkgranskning förekommer.

PRIS

Tjänsten utförs per timme (alternativt vecka) med fast timpris. Timpriset varierar beroende på vilken tjänst det rör sig om, om det är ett större eller mindre uppdrag och om uppdragsgivaren ger återkommande uppdrag. Moms tillkommer. Varje text är unik och vilket arbete och hur mycket som behöver göras varierar. Efter något kapitel brukar det dock klarna vad som är den specifika textens brister och man får en uppfattning om uppdragets omfång. Det är en överenskommelse mellan uppdragsgivare och Akademisk text vilka moment som ska göras.

Akademisk text har F-skattsedel.