Tjänster

Arbetet som redaktör innebär olika uppgifter för olika projekt. Det kan vara att följa ett manus från första versionen till tryckt bok, att samordna artiklar till antologi eller i en tidskrift, eller språkgranskning av ett manus som redan är bearbetat.

Främst arbetar jag med texten i ordbehandlingsprogram. Där kan förslag och ändringar läggas in antingen som kommentarer eller direkt i texten, vilka författaren sedan kan fundera över, godkänna eller ändra. Genom kommentarerna kan jag föra en dialog med författaren om hur texten uppfattas, kanske misstolkas, och hur den kan förbättras. Faktafel, språk- och grammatikfel, oklarheter, felaktiga referenser, upprepningar, ostrukturerad text och inkonsekvent tilltal påpekar jag förstås och korrigerar. Målet är att textens innehåll är intressant och begripligt, att texten är korrekt vad gäller fakta, har en tydlig och pedagogisk struktur, och att den tänkta läsaren kommer att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Även en duktig skribent har sina svagheter. Att låta en utomstående läsa och kommentera texten kan vara nyttigt både för den aktuella texten och för det framtida skrivandet. Jag vill gärna göra författare av akademiska texter medvetna om sitt eget sätt att uttrycka sig och visa på möjligheter att förbättra sitt skrivande, och erbjuder därför coachning i akademiskt skrivande. Att arbeta med en text på djupet, till exempel ett kapitel, även om det inte är den slutliga versionen, kan förenkla arbetet och spara tid i ett senare skede när texten växt till ett helt bokmanus.

Jag tar betalt per timme och har F-skattsedel.