Välkommen till Akademisk text!

Akademisk text hjälper författare att se sina texter med nya ögon. Den som arbetat med en text länge och själv är insatt i sitt ämne tappar lätt läsarens perspektiv. För en text som ska publiceras är redaktörens eller språkgranskarens läsning viktig för att få reda på hur texten uppfattas – om den är begriplig, om den kan väcka intresse och om den hänger ihop. Med en professionell redigering finns möjlighet att förbättra struktur, språk, tilltal och mycket annat. Dessutom kan det behövas lite hjälp och motivation på vägen för att få ordning på de där referenserna som trots allt måste vara korrekta och kompletta. Akademisk text jobbar inte med kritik utan med konstruktiv respons, med målet att förbättra texten och öka författarens medvetenhet om sitt egna skrivande.