Tjänster

Frilansande redaktör för svenska akademiska texter inom samhällsvetenskaper och humaniora. Texterna kan vara antologier, tidskriftsartiklar, monografier eller läromedel för universitet och högskola. Arbetet innebär en noggrann läsning och redigering av manus i ordbehandlingsprogram, och dialog förs med författarna för att kunna hjälpa på bästa sätt. Om så önskas förbereds manus för publicering.

Coachning för författare. Det är bättre att bli uppmärksam på svagheter i det egna skrivandet medan texten blir till än när manus är färdigt. Utifrån utkast av texten diskuteras via mejl, telefon eller videomöte aspekter att vara medveten om och en personlig checklista förbereds. Därigenom kan tid sparas när det är dags för språkgranskning.

Workshop för fem–sex författare som läser och diskuterar varandras texter och ger respons vid fyra tillfällen. Alternativ 1: vi diskuterar påbörjade texter, nya inför varje möte. Alternativ 2: vi bygger upp en tidskriftsartikel under kursens gång och förbereder nya textdelar inför varje möte. Texterna kan vara både på svenska och engelska, men inte blandat. Tjänsten erbjuds i Skåne.

Akademisk text debiterar per timme och har F-skatt. För mer information kontakta Magdalena.