Välkommen till Akademisk text!

Akademisk text hjälper författare att se sina texter med nya ögon. När man arbetat med en text länge och själv är insatt i sitt ämne tappar man lätt läsarens perspektiv. För en text som ska publiceras är redaktören eller språkgranskaren den första objektiva läsaren och denna första läsning är viktig för att få reda på hur texten uppfattas, om den är begriplig, intressant och konsekvent. En professionell redigering ger möjlighet att förbättra struktur, språk, perspektiv och mycket annat. Dessutom kan det behövas lite hjälp och motivation på vägen för att få ordning på de där referenserna som trots allt måste vara korrekta och kompletta. Att skriva är för många ansträngande och till och med ångestladdat, och det kan finnas viss känslighet kring den text man producerat. Akademisk text jobbar inte med kritik utan med konstruktiv respons, med målet att förbättra texten och öka författarens medvetenhet om sitt egna skrivande.

”Stort tack för ett bra samarbete och ett proffsigt jobb!!!!”

”Det har varit ett njutbart samarbete och vi har varit imponerade och glada över din enastående skarpsyn.”

”Tusen tack för att du gått igenom artikeln så noggrant. Vilken ynnest för oss författare. Uppskattar också språkgranskningen!”

”Tack för alla goda och konstruktiva kommentarer!”

”Stort tack för ett bra jobb och smidig kommunikation!”